Testoloq


Testoloq-a xoş gəlmişsiniz!

Burada siz müxtəlif mövzularda testlər verərək öz biliyinizi yoxlaya bilər, və şəxsi keyifyyətlərinizi aşkara çıxara bilərsiniz.

Testoloq-da hələ də hesabınız yoxdur?

 

İnformasiya, Say sistemləri və Alqoritm

25 sual
hər dəfə,
15 dəqiqə
olmaqla,
1448 dəfə
götürülüb və orta nəticə 
33.93%
, maksimum nəticə isə,
100.00%
(azad aqayev tərəfindən) olmuşdur